– Междуградски транспорт на тежко болни пациенти с подсигурено необходимо оборудване и придружаващ специалист.

– Транспорт на пациенти от и до летища.

– Международен транспорт на тежко болни пациенти с подсигурено необходимо оборудване и придружаващ специалист за ЕС и Турция.

Транспорт на болни и трудно подвижни хора от болница до дома

Транспорт на болни и трудно подвижни хора от дома до болница

Съдействие за настаняване в Хосписи – кликнете върху линка, за да видите повече информацияhttps://hospis-sofia.com/

Специализиран медицински транспорт

Съдействие за скенер и ЯМР

Настаняване в домове за възрастни хора и санаториуми

Съдействие за осигуряване на безплатни помощни средства (инвалидни колички, тоалетен стол, антидекубитални дюшеци, проходилки и др.) За повече информация, моля посетете следния линк: pomoshtnisredstva.bg

Осигуряване на линейка и обучен екип за присъствие на спортни, филмови или музикални събития, както и масови мероприятия.