АдиМед Транс ООД осъществява сигурен медицински транспорт със специализиран автомобил на територията на гр. София, цялата страна, както и в чужбина.

За Вашия комфорт се грижи екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на специализираните транспортни услуги.

Спокойствието на нашите клиенти и техните близки е ключово и приоритетно за нас. За тази цел нашите линейки разполагат с цялото необходимо оборудване, покриващо Европейските стандарти:

  • Пациентен монитор
  • Аспиратор
  • Кислородна система
  • Перфузор
  • Дефибрилатор
  • Носилка
  • Кардиологичен стол
  • Климатична и отоплителна система (печка)